fytotherapie

Fytotherapie

Het woord fytotherapie komt net als homeopathie uit het Grieks. Het betekent letterlijk "plantengeneeswijze", "plantengeneeskunde". Fytotherapie wordt in Nederland meestal kruidengeneeskunde genoemd. Bij fytotherapie bestaan de werkzame stoffen uitsluitend uit planten , plantendelen of afgeleiden daarvan.

Het ontstaan van fytotherapie:

Planten dienden vroeger voornamelijk als bron van voedsel. In de praktijk kwamen onze voorouders erachter dat planten een geneeskrachtige werking hadden. De plantendelen werden gemalen en vermengd met water of plantensap, en om te voorkomen dat deze mengsels bedierven door schimmels en bacteriën lieten ze het gisten, De echte vader van de geneeskunde is Hippocrates. Hippocrates leefde in de klassieke oudheid. Zowel de fytotherapie als homeopathie komen voort uit zijn onderzoek.

Homeopathie en fytotherapie werken beide uitsluitend met natuurlijke grondstoffen. Toch zij  er drie grote verschillen , in de homeopathie worden zowel plantaardige als ook dierlijke en minerale stoffen gebruikt. In de fytotherapie worden alleen plantaardige grondstoffen gebruikt. De homeopathie gaat uit van het simillia -principe, dat het gelijke met het gelijke wordt bestreden. In de fytotherapie wordt een klacht bestreden met een middel met tegengestelde werking. De fytotherapie maakt uitsluitend gebruik van niet-verdunde aftreksels. In de homeopathie worden aftreksels verdund, dit heet potentiering , waardoor het effect wordt versterkt.

Excuses voor het ongemak.

Zoek opnieuw