Homeopathie en Fytotherapie

 Homeopathie en Fytotherapie

 Homeopathie:

Het woord homeopathie is afgeleid van de Griekse woorden "homoios" wat gelijksoortigheid betekent en "pathos"wat lijden betekent. In de homeopathie wordt het lichaam zelf geactiveerd om de oorzaak van een kwaal te bestrijden. Er wordt een ziekteverwekkende stof toegediend. Het lichaam wordt zodoende ook geactiveerd om zelf antistoffen aan te gaan maken. Dit principe wordt ook wel het similia-principe genoemd. Het gelijke wordt met het gelijke bestreden.

In de reguliere geneeskunde draait het om het bestrijden van de symptomen van een ziekte. Dit noemt men wel het contraria-principe. Hierbij worden de klachten van een zieke, genezen met middelen met een tegengestelde werking.

Bijvoorbeeld: Als er iemand koorts zou hebben , zou in de reguliere geneeskunde, deze persoon een koortsverlagend middel krijgen. In de homeopathie krijgt dezelfde persoon bijvoorbeeld kinini  toegediend. Een gezond persoon, zal bij inname van kinini, koorts krijgen.  Door het toedienen van de kinine, maakt het lichaam antistoffen aan tegen koorts.

In de homeopathie kent men twee stromingen : De complex homeopathie en de klassieke homeopathie; de klassieke homeopathie gaat uit van de holistische zienswijze. Dit betekent dat er gekeken wordt naar de persoon met zijn klachten in zijn geheel. Daarbij wordt er verband gelegd tussen de geestelijke, emotionele en lichamelijke toestand van een persoon. De patient krijgt een middel voorgeschreven dat het meest gelijksoortig is aan zijn klacht en unieke persoonlijkheid. De complex homeopathie is geschikt voor de zelfzorg, deze complex homeopathie werkt met middelen die bestaan uit meerdere werkzame stoffen die allemaal werken tegen eenzelfde soort klacht. Complexmiddelen zijn zo samengesteld dat het, voor alle symptomen van een klacht, een bestanddeel bevat. Hierdoor heeft het geneesmiddel een bredere werking en zijn ze daarom zeer geschikt bij zelfmedicatie.

Fytotherapie

Het woord fytotherapie komt net als homeopathie uit het Grieks. Het betekent letterlijk "plantengeneeswijze", "plantengeneeskunde". Fytotherapie wordt in Nederland meestal kruidengeneeskunde genoemd. Bij fytotherapie bestaan de werkzame stoffen uitsluitend uit planten , plantendelen of afgeleiden daarvan.

Het ontstaan van fytotherapie:

Planten dienden vroeger voornamelijk als bron van voedsel. In de praktijk kwamen onze voorouders erachter dat planten een geneeskrachtige werking hadden. De plantendelen werden gemalen en vermengd met water of plantensap, en om te voorkomen dat deze mengsels bedierven door schimmels en bacteriën lieten ze het gisten, De echte vader van de geneeskunde is Hippocrates. Hippocrates leefde in de klassieke oudheid. Zowel de fytotherapie als homeopathie komen voort uit zijn onderzoek.

Homeopathie en fytotherapie werken beide uitsluitend met natuurlijke grondstoffen. Toch zij  er drie grote verschillen , in de homeopathie worden zowel plantaardige als ook dierlijke en minerale stoffen gebruikt. In de fytotherapie worden alleen plantaardige grondstoffen gebruikt. De homeopathie gaat uit van het simillia -principe, dat het gelijke met het gelijke wordt bestreden. In de fytotherapie wordt een klacht bestreden met een middel met tegengestelde werking. De fytotherapie maakt uitsluitend gebruik van niet-verdunde aftreksels. In de homeopathie worden aftreksels verdund, dit heet potentiering , waardoor het effect wordt versterkt.

Excuses voor het ongemak.

Zoek opnieuw